Acest site este operat de S.C. HOTEL CONCRETE S.R.L.

Utilizarea acestui website implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Este recomandată citirea tuturor termenilor şi condiţiilor.

I. CONDIŢII GENERALE

a. Cantităţile, descrierile, imaginile şi alte informaţii prezentate pe www.restaurantatrium.ro au calitate informativă şi orientativă pentru client, acestea nu reprezintă obligaţia www.restaurantatrium.ro, nu-i pot fi imputate ca atare şi nu poate fi tras la răspundere în baza acestora.

b. Produsele Restaurant Atrium sunt preparate respectând toate condiţiile igienico-sanitare impuse de lege.

II. DISPOZIŢII FINALE

a. Vizitatorii www.restaurantatrium.ro se obligă să folosească website-ul numai în scopuri legale.

b. Toate elementele de grafică ale website-ului: imagini, baze de date etc. aparţin în exclusivitate operatorului website-ului. Folosirea fără acord a acestora se pedepseşte conform legii.

c. Orice tentativă de acces neautorizat la website şi orice încercare de fraudă vor fi raportate autorităţilor competente.

d. Orice conflict apărut între companie şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

e. Restaurant Atrium işi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări asupra site-ului www.restaurantatrium.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Pentru orice lămuriri, vă aşteptăm cu un mesaj transmis către noi prin intermediul paginii Contact sau la email contact@restaurantatrium.ro.